domingo

Texto griego del Poema de Parménides


El texto griego que presentamos a continuación corresponde a nuestra traducción al español de los fragmentos conservados del poema de Parménides. Está basado en la edición de Diels-Kranz (DK) de 1952 (Hermann Diels, Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlín, 1952). Hemos hecho alguna ligera modificación para dar más claridad a la presentación del texto. Así, hemos destacado el punto y aparte con la primera letra en mayúscula y una apertura de párrafo. Igualmente, hemos iniciado con mayúsculas las palabras tras un punto bajo. Al margen de esto, cuando nos hemos apartado de la edición de Diels-Kranz lo indicamos en nota y explicamos las razones, tanto cuando hemos optado por una variante, como cuando hemos modificado los signos de puntuación o las palabras en mayúscula o minúscula.

Hemos consultado también las primeras ediciones de Hermann Diels, su edición y traducción del poema de Parménides (Parmenides Lehrgedicht, Berlín, 1897), y la edición de 1903 de Die Fragmente der Vorsokratiker. Así mismo, hemos utilizado la edición de Coxon (Allan H. Coxon, The Fragments of Parmenides: A critical text with introduction, translation, the ancient testimonia and a commentary, 1986; nueva edición revisada y ampliada por Richard McKirahan, Parmenides Publishing, 2009). Hemos tenido en cuenta los comentarios textuales de Tarán (Leonardo Tarán, Parmenides, 1965). Y hemos revisado también la reciende edición de A. Laks y G. Most (Early Greek Philosophy V, 2016). En cada fragmento, excepción hecha del fragmento 8, indicamos todas sus fuentes, siguiendo a Coxon. En el fragmento 8, dada la abundancia de citas de versos sueltos, sólo hemos mencionado las más relevantes. Para una referencia completa se puede consultar la edición de Coxon.

Hemos prescindido del fragmento 15a, pues se trata de una glosa que contendría únicamente una palabra de Parménides referida a la Tierra, ὑδατόριζον (enraizada en el agua).Fragmento 1


Versos 1-30. Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, VII, 111.
Versos 28 (χρεώ)-32. Simplicius, in Aristotelis de Caelo commentaria, 557.
Versos 28 (χρεώ)-30. Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, IX, 22

Ἵπποι, ταί με φέρουσιν, ὅσον τ᾿ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι
πέμπον,1 ἐπεί μ᾿ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονoς2, ἣ κατὰ πάντ᾿ ἄστη3 φέρει εἰδότα φῶτα·
τῇ φερόμην· τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
[5] ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ᾿ ὁδὸν ἡγεμόνευον.

Ἄξων δ᾿ ἐν χνοίῃσιν ἵει σύριγγος ἀυτήν
αἰθόμενος (δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν
κύκλοις ἀμφοτέρω), ὅτε σπερχοίατο πέμπειν
Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός,
[10] εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας.

Ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ Ἤματός εἰσι κελεύθων,
καί σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός·
αὐταὶ δ᾿ αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις·
τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιβούς.

[15] Τὴν δὴ παρφάμεναι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισιν
πεῖσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα
ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο· ταὶ δὲ θυρέτρων
χάσμ᾿ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι πολυχάλκους
ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιβαδὸν εἰλίξασαι
[20] γόμφοις καὶ περόνῃσιν ἀρηρότε· τῇ ῥα δι᾿ αὐτέων
ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ᾿ ἀμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους.

Kαί με Θεὰ4 πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί
δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ᾿ ἔπος φάτο καί με προσηύδα·

Ὦ κοῦρ᾿ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν,
[25] ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ,
χαῖρ᾿, ἐπεὶ οὔτι σε Μοῖρα5 κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι
τήν δ᾿ ὁδόν (ἦ γὰρ ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν),
ἀλλὰ Θέμις τε Δίκη6 τε. Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι
ἠμὲν Ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμὲς ἦτορ
[30] ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής.
ἀλλ᾿ ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσεαι, ὡς τὰ δοκοῦντα
χρῆν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα.

Fragmento 2


Versos 1-6, 7-8. Proclus, in Platonis Timaeum commentaria, I, 345.
Versos 3-8. Simplicius, in Aristotelis Physica commentaria, 116.
Verso 4 (πειθοῦς ἐστι κέλευθος). Proclus, in Platonis Parmenidem commentarius, 1078.
Verso 5 (καὶ ὡς ...). Proclus, in Platonis Parmenidem commentarius, 1078.
Verso 6. Proclus, in Platonis Parmenidem commentarius, 1078.

Εἰ δ᾿ ἄγ᾿ ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας,
αἵπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι·
ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι,
πειθοῦς7 ἐστι κέλευθος (Ἀληθείῃ γὰρ ὀπηδεῖ),
[5] ἡ δ᾿ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι,
τὴν δή τοι φράζω παναπευθέα ἔμμεν ἀταρπόν·
οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν (οὐ γὰρ ἀνυστόν)
οὔτε φράσαις.

Fragmento 3


Clemens Alexandrinus, Stromateis VI, 23.
Plotinus, Enneades, V, 1, 8.
Plotinus, Enneades, V, 9, 5.
Proclus, in Platonis Parmenidem commentarius, 1152.
Proclus, Theologia Platonica, I, 14.

... τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.


Fragmento 4


Versos 1-4. Clemens Alexandrinus, Stromata V, 2, 15.
Verso 1. Proclus, in Platonis Parmenidem commentarius, 1152.
Verso 1. Theodoretus, Graecarum affectionum curatio, I, 72.
Verso 2. Damascius, de principiis, I, 67.

Λεῦσσε δ᾿ ὅμως ἀπεόντα νόῳ παρεόντα βεβαίως·
οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεσθαι
οὔτε σκιδνάμενον πάντῃ πάντως κατὰ κόσμον
οὔτε συνιστάμενον.


Fragmento 5


Proclus, In Platonis Parmenidem commentaria, 708.

Ξυνὸν δὲ μοί ἐστιν8
ὁππόθεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις.


Fragmento 6


Versos 1-9 (ἔστι ...). Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 117.
Versos 1-2 (… ἔστιν). Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 86.
Versos 8-9 (… ταὐτόν). Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 7.

Χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ᾿ ἐὸν ἔμμεναι,9 ἔστι γὰρ εἶναι,
μηδὲν δ᾿ οὐκ ἔστιν · τά σ᾿ ἐγὼ φράζεσθαι ἄνωγα.
πρώτης γάρ τ᾿10 ἀφ᾿ ὁδοῦ ταύτης διζήσιος <φράζευ>11,
αὐτὰρ ἔπειτ᾿ ἀπὸ τῆς, ἣν δὴ βροτοὶ εἰδότες οὐδέν
[5] πλάττονται, δίκρανοι· ἀμηχανίη γὰρ ἐν αὐτῶν
στήθεσιν ἰθύνει πλακτὸν νόον· οἱ δὲ φοροῦνται
κωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε, τεθηπότες, ἄκριτα φῦλα,
οἷς τὸ πέλειν τε καὶ οὐκ εἶναι ταὐτὸν νενόμισται
κοὐ ταὐτόν, πάντων δὲ παλίντροπός ἐστι κέλευθος.


Fragmento 7


Verso 1. Aristoteles, Metaphysica, Ν 2, 1089a.
Versos 1-2: Plato, Sophista, 237a y 258d.
Versos 1-2. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 143-144.
Verso 2. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 78 y 650.
Versos 2-6. Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, VII, 111.
Versos 3-5. Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, IX, 22.
Versos 3-6. Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, VII, 114.

Οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαμῇ, εἶναι μὴ ἐόντα·
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾿ ἀφ᾿ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα·
μηδέ σ᾿ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω,
νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουήν
[5] καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον
ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα.


Fragmento 8


En DK el verso primero del fragmento 8 es la continuación del último verso del fragmento 7.
Versos 1-52. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 145-146.
Versos 50-61. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 38-39.
Verso 4. Plutarchus, Adversus Colotem, 1114c.
Verso 4. Proclus. In Platonis Parmenidem commentaria, 1152 y 1077 y 1084.
Versos 36 (οὐδὲν ...)-38. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 86-87.

                   Μόνος δ᾿ ἔτι μῦθος ὁδοῖο
λείπεται ὡς ἔστιν· ταύτῃ δ᾿ ἐπὶ σήματ᾿ ἔασι
πολλὰ μάλ᾿, ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν,
οὖλον μουνογενές τε12 καὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾿ ἀτέλεστον13,
[5] οὐδέ ποτ᾿ ἦν οὐδ᾿ ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν,
ἕν, συνεχές· τίνα γὰρ γένναν διζήσεαι αὐτοῦ;
πῇ πόθεν αὐξηθέν; οὔτ᾿ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσσω
φάσθαι σ᾿ οὐδὲ νοεῖν,14 οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν
ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστι. Τί δ᾿ ἄν μιν καὶ χρέος ὦρσεν
[10] ὕστερον ἢ πρόσθεν, τοῦ μηδενὸς ἀρξάμενον, φῦν;
οὕτως ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν ἢ οὐχί.
Οὐδὲ ποτ᾿ ἐκ μὴ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχύς
γίγνεσθαί τι παρ᾿αὐτό15· τοῦ εἵνεκεν οὔτε γενέσθαι
οὔτ᾿ ὄλλυσθαι ἀνῆκε Δίκη χαλάσασα πέδῃσιν,
[15] ἀλλ᾿ ἔχει· ἡ δὲ κρίσις περὶ τούτων ἐν τῷδ᾿ ἔστιν·
ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν· κέκριται δ᾿ οὖν, ὥσπερ Ἀνάγκη16,
τὴν μὲν ἐᾶν ἀνόητον ἀνώνυμον (οὐ γὰρ ἀληθής
ἔστιν ὁδός), τὴν δ᾿ ὥστε πέλειν καὶ ἐτήτυμον εἶναι.
Πῶς δ᾿ ἂν ἔπειτα πὲλοι τὸ ἐόν17; πῶς δ᾿ ἄν κε γένοιτο;
[20] εἰ γὰρ ἔγεντ᾿, οὐκ ἔστι, οὐδ᾿ εἴ ποτε μέλλει ἔσεσθαι.
Τὼς γένεσις μὲν ἀπέσβεσται καὶ ἄπυστος ὄλεθρος.

Οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ὁμοῖον,18
οὐδέ τι τῇ μᾶλλον, τό κεν εἴργοι μιν συνέχεσθαι,
οὐδέ τι χειρότερον, πᾶν δ᾿ ἔμπλεόν ἐστιν ἐόντος.
[25] Τῷ ξυνεχὲς πᾶν ἐστιν· ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει.

Αὐτὰρ ἀκίνητον μεγάλων ἐν πείρασι δεσμῶν
ἔστιν ἄναρχον ἄπαυστον, ἐπεὶ γένεσις καὶ ὄλεθρος
τῆλε μάλ᾿ ἐπλάχθησαν, ἀπῶσε δὲ πίστις ἀληθής.

Ταὐτόν τ᾿ ἐν ταὐτῷ τε μένον καθ᾿ ἑαυτό τε κεῖται
[30] χοὔτως ἔμπεδον αὖθι μένει· κρατερὴ γὰρ Ἀνάγκη
πείρατος ἐν δεσμοῖσιν ἔχει, τό μιν ἀμφὶς ἐέργει,
οὕνεκεν οὐκ ἀτελεύτητον τὸ ἐὸν θέμις εἶναι·
ἔστι γὰρ οὐκ ἐπιδευές· μή19 ἐὸν δ᾿ ἂν παντὸς ἐδεῖτο.

Ταὐτὸν δ᾿ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόημα·20
[35] οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ᾧ πεφατισμένον ἐστίν,
εὑρήσεις τὸ νοεῖν· οὐδὲν γὰρ <ἢ> ἔστιν ἢ ἔσται
ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος21, ἐπεὶ τό γε Μοῖρ᾿ ἐπέδησεν
οὖλον ἀκίνητόν τ᾿ ἔμεναι· τῷ πάντ᾿ ὄνομ᾿ ἔσται
ὅσσα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες εἶναι ἀληθῆ,
[40] γίγνεσθαί τε καὶ ὄλλυσθαι, εἶναί τε καὶ οὐχί,
καὶ τόπον ἀλλάσσειν διά τε χρόα φανὸν ἀμείβειν.

Αὐτὰρ ἐπεὶ πεῖρας πύματον, τετελεσμένον ἐστί
πάντοθεν, εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκῳ,
μεσσόθεν ἰσοπαλὲς πάντῃ· τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖζον
[45] οὔτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῇ ἢ τῇ.
Οὔτε γὰρ οὐκ ἐὸν ἔστι, τό κεν παύοι μιν ἱκνεῖσθαι
εἰς ὁμόν, οὔτ᾿ ἐὸν ἔστιν ὅπως εἴη κεν ἐόντος
τῇ μᾶλλον τῇ δ᾿ ἧσσον, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ἄσυλον·
οἷ γὰρ πάντοθεν ἶσον, ὁμῶς ἐν πείρασι κύρει.

[50] Ἐν τῷ σοι παύω πιστὸν λόγον ἠδὲ νόημα
ἀμφὶς Ἀληθείης22· δόξας δ᾿ ἀπὸ τοῦδε βροτείας
μάνθανε κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκούων.

Μορφὰς γὰρ κατέθεντο δύο γνώμας ὀνομάζειν,23
τῶν μίαν οὐ χρεών ἐστιν, ἐν ᾧ πεπλανημένοι εἰσίν.24
[55] Τἀντία δ᾿ ἐκρίναντο δέμας καὶ σήματ᾿ ἔθεντο
χωρὶς ἀπ᾿ἀλλήλων, τῇ μὲν φλογὸς αἰθέριον πῦρ,
ἤπιον ὄν, μέγ᾿ ἐλαφρόν25, ἑωυτῷ πάντοσε τωὐτόν,
τῷ δ᾿ ἑτέρῳ μὴ τωὐτόν,26 ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ᾿ αὐτό
τἀντία νύκτ᾿ ἀδαῆ, πυκινὸν δέμας ἐμβριθές τε.
[60] Τόν σοι ἐγὼ διάκοσμον ἐοικότα πάντα φατίζω,
ὡς οὐ μή ποτέ τίς σε βροτῶν γνώμη παρελάσσῃ.


Fragmento 9


Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 180.

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται
καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε καὶ τοῖς,
πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφάντου
ἴσων ἀμφοτέρων, ἐπεὶ οὐδετέρῳ μέτα μηδέν.


Fragmento 10


Clemens Alexandrinus, Stromateis V, 138.

Εἴσῃ δ᾿ αἰθερίαν τε φύσιν τά τ᾿ ἐν αἰθέρι πάντα
σήματα καὶ καθαρᾶς εὐαγέος ἠελίοιο
λαμπάδος ἔργ᾿ ἀίδηλα καὶ ὁππόθεν ἐξεγένοντο,
ἔργα τε κύκλωπος πεύσῃ περίφοιτα σελήνης
[5] καὶ φύσιν, εἰδήσεις δὲ καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχοντα
ἔνθεν27 ἔφυ τε καὶ ὥς μιν ἄγουσ᾿ ἐπέδησεν Ἀνάγκη
πείρατ᾿ ἔχειν ἄστρων.


Fragmento 11


Simplicius, in Aristotelis de caelo commentaria, 559.

πῶς γαῖα καὶ ἥλιος ἠδὲ σελήνη
αἰθήρ τε ξυνὸς γάλα τ᾿ οὐράνιον καὶ ὄλυμπος
ἔσχατος ἠδ᾿ ἄστρων θερμὸν μένος ὡρμήθησαν
γίγνεσθαι.


Fragmento 12


Versos 1-3. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 39.
Versos 2-6. Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 31.

Αἱ γὰρ στεινότεραι πλῆνται28 πυρὸς ἀκρήτοιο,
αἱ δ᾿ ἐπὶ ταῖς νυκτός, μετὰ δὲ φλογὸς ἵεται αἶσα·
ἐν δὲ μέσῳ τούτων δαίμων ἣ πάντα κυβερνᾷ·
πάντῃ γὰρ29 στυγεροῖο τόκου καὶ μίξιος ἄρχει
[5] πέμπουσ᾿ ἄρσενι θῆλυ μιγῆν τό τ᾿ ἐναντίον αὖτις
ἄρσεν θηλυτέρῳ.


Fragmento 13


Plato, Symposium, 178 b.
Aristoteles, Metaphysica, Α 4, 984b.
Plutarchus, Amatorius, 13, 756f.
Simplicius, in Aristotelis physicorum libros commentaria, 39.

Πρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων.


Fragmento 14


Plutarchus, Adversus Colotem, 15, 1116a.

Νυκτιφαὲς περὶ γαῖαν ἀλώμενον ἀλλότριον φῶς.


Fragmento 15


Plutarchus, De facie in orbe lunae, 16, 929b.
Plutarchus, quaestiones Romanae, 76, 282b.

Αἰεὶ παπταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο.


Fragmento 16


Aristoteles, Metaphysica, Γ 5, 1009b.
Theophrastus, de sensu, 3 (H. Diels, Doxographi Graeci, 1879, pág. 499).

Ὡς γὰρ ἑκάστοτ᾿30 ἔχει κρᾶσιν μελέων πολυπλάγκτων,
τὼς νόος ἀνθρώποισι παρίσταται· τὸ γὰρ αὐτό
ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν
καὶ πᾶσιν καὶ παντί· τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα.


Fragmento 17


Galenus, in Hippocratis Epidemiorum librum VI commentaria, II, 46 (Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum V 10, 2, 2, p. 119).

Δεξιτεροῖσιν μὲν κούρους, λαιοῖσι δὲ κούρας ...

Fragmento 18


Caelius Aurelianus, Tardae passiones, IV, 9, 134.31

Femina virque simul Veneris cum germina miscent,
venis informans diverso ex sanguine virtus
temperiem servans bene condita corpora fingit.
Nam si virtutes permixto semine pugnent
nec faciant unam permixto in corpore, dirae
nascentem gemino vexabunt semine sexum.


Fragmento 19


Simplicius, in Aristotelis de caelo commentaria, 558.

Οὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καί νυν ἔασι
καὶ μετέπειτ᾿ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα·
τοῖς δ᾿ ὄνομ᾿ ἄνθρωποι κατέθεντ᾿ ἐπίσημον ἑκάστῳ.

_______________________________


1. Siguiendo a Coxon (The Fragments of Parmenides, pág. 49) hemos quitado la coma que DK pone detrás de ἱκάνοι. De esta forma, la oración ὅσον τ᾿ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι queda subordinada a πέμπον (“enviaban”) y no a φέρουσιν (“llevan”), con lo que la traducción queda así: “Las yeguas que me llevan me enviaban tan lejos como el ánimo puede alcanzar”. Con la coma la traducción sería: “Las yeguas que me llevan tan lejos como el ánimo puede alcanzar, enviaban ...”. Así mismo, al igual que Coxon, hemos añadido una coma detrás de Ἵπποι.
2. En la edición de DK figura δαίμονες. Lo hemos sustituido por δαίμονoς, tal como está en la edición de Diels de 1903 (Die Fragmente der Vorsokratiker). De esta manera, δαίμονoς es el complemento del nombre ὁδὸν (“el camino de la divinidad”, o “el camino de la diosa”), en lugar del sujeto de βῆσαν (“las diosas marcharan”).
3. Hay una laguna en esta palabra. La lectura es κατὰ πάν τ᾿ ἄτη, donde es imposible averiguar la letra que hemos señalado con interrogación. DK escribe κατὰ πάντ᾿ ἄστη y traduce: “über alle Wohnstätten”, “por todos los lugares habitados”. Coxon (op. cit., pág. 49) lee κατὰ πάντ᾿ ἄ<ν>τη<ν> y traduce “through every stage to meet her face to face”, “a través de cada etapa para encontrarse con ella cara a cara”. Menciona también (op. cit., pág. 271), entre otras posibles enmiendas, αὐτὴ, ἀσινῆ, τατὴ, ἀδαῆ, ἀιδῆ. Cordero escribe (Siendo, se es, pág. 211) κατὰ πάν τα<ύ>τῃ y traduce (pág. 218) “respecto de todo conduce ahí”. Tarán (Parmenides, págs. 11-12) defiende la lectura de DK. Nosotros hemos mantenido esta opción, pues, a pesar de las dudas que plantea, nos parece la más verosímil.
4. En minúscula en DK.
5. En minúscula en DK.
6. En DK, Θέμις y Δίκη están con minúscula.
7. En mayúscula en DK.
8. Hay una coma en DK.
9. Siguiendo a Coxon ponemos coma en lugar del punto alto de DK.
10. Ponemos τ᾿ en lugar de σ᾿, siguiendo la propuesta de N. Cordero (op. cit., pág. 213).
11. Hay una laguna en los manuscritos que Diels en su edición de 1903 suplió con <εἴργω>, “aparto”. De esta forma (y con la σ᾿ de DK sin enmendar) el texto diría: “te aparto de este camino de búsqueda”. Pero “este camino de búsqueda”, el que dice que “el Ser es, pero la Nada no es”, es precisamente el que en el fragmento 2 ha sido enunciado como el camino verdadero, “que es y que no es posible el no-Ser”, por lo que no parece coherente que la Diosa lo aparte de él. Néstor Cordero (Siendo, se es, Buenos Aires, 2005, pág. 144) propone rellenar la laguna con <ἄρξει>, “comenzarás”. Nuestra propuesta es utilizar el mismo verbo del verso anterior en forma imperativa, <φράζευ>, “reflexiona”, lo que no añade contenido ajeno y es también compatible con la métrica. Véase P. Tanassas, “How Many Doxai Are There In Parmenides?”, en Rhizai 3 (2006), págs. 211-212, n. 30.
12. Hemos elegido οὖλον μουνογενές τε, “entero y único”, tal como figura en la edición de Diels (1903) que recoge la cita de Simplicio, en lugar de ἔστι γὰρ οὐλομελές τε, “íntegro”, de DK, que proviene de las citas de este verso aislado en Plutarco (Adversus Colotem, 13, 1114c) y en Proclo (In Platonis Parmenidem commentaria, 1152, 1077 y 1084).
13. La lectura de los manuscritos es ἠδ΄ ἀτέλεστον, “y sin final”, tal como recoge DK. Algunos autores han propuesto enmendar el texto, pues consideran que este atributo sería redundante con ἀνώλεθρόν, “imperecedero”. Así, Tarán (Parmenides, 1965, pág. 94) se muestra partidario de la enmienda ἠδὲ τελεστόν, con lo cual la traducción sería “y acabado” o “y completo”.
14. Siguiendo a Coxon ponemos coma en lugar del punto alto de DK.
15. La edición de DK, a la que seguimos, es fiel a la lectura de los manuscritos de Simplicio, con lo que la traducción es: “... que a partir del no-Ser se genere algo al margen de ello mismo”. Dado que esta expresión parece dar una cierta entidad al no-Ser, ya Simon Karsten (edición y traducción latina, Philosophorum Graecorum Veterum, 1835, vol. I, pág. 34) propuso corregir ἐκ μὴ ἐόντος y sustituirlo por ἐκ τοῦ ἐόντος, con lo que la traducción sería “... que a partir del Ser se genere algo al margen de sí mismo”. Esta opción u otras similares que prescinden de la negación han sido seguidas por muchos editores.
16. En minúscula en DK.
17. Seguimos la edición de Diels (1903) que es coherente con la lectura de los manuscritos de Simplicio, con lo que la traducción es: “¿Cómo el Ser iba a ser en el futuro?”. En la edición de DK el texto está enmendado así: πῶς δ΄ἂν ἔπειτ᾿απόλοιτο ἐόν, “¿Cómo podría el Ser perecer en el futuro?”. La razón de los partidarios de esta enmienda es que así se mantiene la dualidad generarse/perecer. A nosotros, sin embargo, nos parece mejor conservar la lectura de los manuscritos, debido a que, a nuestro juicio, la imposibilidad de que el Ser haya sido generado es paralela a la imposibilidad de que lo que ya está siendo empiece a ser en el futuro.
18. Siguiendo a Coxon ponemos coma en lugar del punto alto de DK.
19. Siguiendo a Coxon hemos optado por respetar la lectura de los manuscritos. La traducción del verso entero es así: “pues no carece de nada, mientras que el no-Ser carecería de todo”. No obstante, Diels (1903), DK y otros editores han suprimido el μή por ser difícil de encajar métricamente. La traducción de estos dos versos sería entonces: “pues no carece de nada, mientras que siéndolo carecería de todo.” En nuestra opinión, las dificultades métricas se pueden resolver si se considera que hay sinéresis en la última sílaba de ἐπιδευές.
20. En DK hay un punto bajo.
21. Simplicio cita esta frase en su Comentario a la Física de Aristóteles en dos ocasiones: 86,31 y 146,9. DK la toma de 86,31, donde Simplicio cita la frase suelta. Dado que parece encajar mejor en el contexto ha sido la opción mayoritariamente elegida (por razones métricas Preller añadió la ἢ), y la traducción sería “ni hay ni habrá nada al margen del Ser”. Coxon la toma de 146,9, donde se dice, οὐδ᾿ εἰ χρόνος ἔστιν ἢ ἔσται ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος, cambiando el οὐδ᾿ εἰ de Simplicio por οὐδὲ, con lo que la traducción queda “ni el tiempo es ni será otra cosa al margen del Ser”. La razón que da Coxon es que en este pasaje se citan de forma seguida los primeros 52 versos del fragmento, lo que invita a pensar que aquí Simplicio tiene delante el poema de Parménides. Para una interpretación de la frase sin la enmienda de Coxon véase J. Solana (“Generación y Tiempo en el poema de Parménides”, Methesis XVI, 2003, págs. 7-22).
22. En minúscula en DK.
23. En DK hay un punto alto. Diels (1903) y Coxon ponen una coma.
24. En DK —ἐν ᾧ πεπλανημένοι εἰσίν—. Siguiendo a Coxon, hemos eliminado los guiones para no condicionar la interpretación del texto. Hemos añadido un punto bajo al final de la expresión tal como figura en Diels (1903).
25. En DK [ἀραιὸν] ἐλαφρόν, [raro] ligero. Uno de los dos términos tiene que ser descartado por razones métricas y considerado una glosa.
26. Seguimos la puntuación de Coxon. En DK punto alto.
27. En DK ἔνθεν [μὲν γὰρ] ἔφυ, indicando que, aunque figuran en los manuscritos, se debe prescindir de μὲν γὰρ por razones métricas.
28. En DK πλῆντο, aoristo medio, “se llenaron”. Hemos preferido πλῆνται, perfecto pasivo, “están llenas”, propuesta inicialmente por T. Bergk (Kleine philologische Schriften, 1886, pág. 68), por las razones que expone Taran (op. cit., pág. 167): evita la anomalía métrica que conlleva la sílaba breve de πλῆντο y es más coherente con el presente ἵεται de la línea 2.
29. En DK πάντα γὰρ <ἣ>, con el añadido de ἣ por razones métricas. Seguimos la corrección de F. W. A. Mullach (Aristotelis de Melisso, Xenophane et Gorgia Disputationes, 1845, pág. 119) poniendo πάντῃ. Esta opción no altera el significado y resuelve el problema métrico de la sílaba breve de πάντα (ver Coxon, op. cit., pág. 372).
30. Siguiendo la edición de Diels (1903) hemos elegido ἑκάστοτ᾿ ἔχει, “en cada ocasión tiene”, en lugar de ἕκαστος ἔχει, “cada uno tiene”, de DK. Es la opción seguida también por Coxon, que mantiene la lectura de los manuscritos más antiguos.
31. Este tratado es la versión latina del “Sobre las enfermedades agudas y crónicas” de Sorano de Éfeso, que sólo se conserva completo en la traducción de Celio Aureliano.No hay comentarios: